צילום רישיון נהיגה -נהג של רכב סאן קאר
צילום תעודת ביטוח של צד ג'
תמונות של רכב סאן קאר
תמונות של רכב צד ג'
תרשים האירוע