iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

טופס אישור לקוח לקריאת שירות בתשלום

הנני מצהיר בזאת על אישור לקריאת שירות בהתאם לתנאים להלן:

·   זמן טיפול מרגע קבלת הטופס חתום– עד 10 ימי עסקים.

·   הנני מודע/ת כי תיקון מוצר במסגרת אחריות אינו כולל תקלות הנובעות משימוש לא ראוי או בלתי הולם בציוד

·   ידוע לי כי כל נזק של שבר ו/או קצר חשמלי ו/או תקלות חברת חשמל אינם במסגרת אחריות המוצר.

- תשלום ביקור לא ייגבה במקרה של תיקון תקלה אשר הינה באחריות, דהיינו תקלה במוצר שנמצא באחריות או תיקון תקלה בהתקנה

·  הנני מתחייב לשלם סך של 700₪ כולל מע"מ לשעת עבודה ראשונה או חלק ממנה (נסיעות מעבר לחדרה-גדרה

הינם בתוספת של100 ש"ח(עבור איש מקצוע אחד, ולאחר מכן כל שעה נוספת או חלק ממנה בעלות של 470 ₪

·   על ציוד שאינו במסגרת האחריות הנני מתחייב לשלם את מחיר הציוד המוחלף ע"פ המחירון הרשמי.

·   שעת שירות לסיוע טלפוני ו/או תמיכה מרחוק הינה בעלות של 295 ₪ כולל מע"מ לשעה או חלק ממנה ולאחר מכן כל שעה נוספת או חלק ממנה 395 ₪

להבטחת הטיפול יש למלא פרטי אשראי לערבון:


תוקף כרטיס האשראי:

*פרטי האשראי הינם חסויים ואינם נשמרים במאגרי החברה

דלג לתוכן