לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות
חובה לעלות צילום תעודת זהות
ת.ז ביומטרי יש לעלות צילום נוסף מצד שני של הת.ז