iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

שלום רב,

מרתון ניתן במסגרת של 8 שעות לימוד (60 דקות לשעה), 4-2 מפגשים.

תוכן מרתון נקבע עפ"י רצון הקבוצה ותיאום עם המתרגל- ניתן לבצע חזרה על נושאים שנלמדו במהלך הקורס, לפתור תרגילים/בחינות קודמות וכד'.

שימו לב- המרתון אינו מהווה תחליף ללימוד/תרגול בקורס.

קבוצת מרתון תכלול 20-16 סטודנטיות/ים.
עלות מרתון לסטודנט/ית – 170 ₪.

ניתן לפתוח גם מרתון מורחב הכולל 12 שעות במחיר 250 ₪ לסטודנט/ית. במקרה זה נא להדגיש שמדובר במרתון מורחב.​

 

 

1. יש לקבוע ראש קבוצה האחראי לגיבוש הקבוצה, הרישום, התשלום, יצירת קשר עם המתרגל,  תאום תכני הלימוד וכו'.
(ראש קבוצה פטור מתשלום).
2. על ראש הקבוצה למלא טופס עם פרטי הסטודנטים, להחזיר את הטופס לאחראי על המרתונים בדקנאט הסטודנטים ולקבל את פרטי המתרגל לתיאום מועדים ונושאי המרתון.
3. ראש הקבוצה אחראי לוודא (עם אחראי המרתונים בדיקנאט) כי חברי הקבוצה אכן שילמו עבור המרתון. אישור סופי לקיום המרתון יינתן רק לאחר שמשתתפי הקבוצה שילמו.

4. בשלב הבא ימלא ראש הקבוצה טופס הזמנת כיתות ויחזירו לאחראי המרתונים בדיקנאט על מנת לקבל את מספרי הכיתות למרתון.
 
ההרשמה תהווה התחייבות מצד הסטודנט שנרשם ולא ניתן לבטלה. גם אם סטודנט החליט לא להשתתף הוא יחויב במלוא הסכום.

 

לתשומת ליבכם, דיקנאט הסטודנטים אינו אחראי על הקלטות מפגשי המרתונים המתקיימים בזום.​

 

*לא לכל הקורסים יש מתרגלים/ות זמינים/ות למרתונים. אפשרות התשלום באתר תיפתח רק לאחר תאום עם מתרגל/ת.​

טופס הרשמה למרתון

פרטי ראש הקבוצה:
פרטי חברי הקבוצה (יש לסמן סטודנט הזכאי למרתון בחינם בגין ימי מילואים):פרטי חברי הקבוצה

טופס הרשמה למרתון

פרטי ראש קבוצה:

דלג לתוכן