iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

לפני הגשת הבקשה יש לקרוא את נוהל הורות הנמצא באתר דיקנאט הסטודנטים תחת הסעיף "התאמות בעקבות הריון, לידה":

נוהל הורות

 

הבהרה :

סטודנטים הלומדים בנתיב לאקדמיה זכאים רק להארכת זמן, תשתיות פיזיות ומועד מיוחד לפי מניעה חמורה.  

הם אינם זכאים להתאמות של הסעיפים ג', ז' וט' של נוהל הורות

בקשה להתאמות לסטודנט/ית זכאי/ת - הריון, לידה, אימוץ, קבלת ילד למשמורת או אומנה וטיפולי פוריות


​​​​​​​

פרטים אישיים:

לומד/ת לתואר

לומד/ת בשנה

א. סטודנטית בהריון/בטיפולי פוריות

(נא לסמן את ההתאמות המבוקשות) :

ב. סטודנטית לאחר לידה/שמירת הריון/אימוץ/קבלת ילד למשמורת:

(נא לסמן את ההתאמות המבוקשות) :

ג. סטודנט הורה מטפל עיקרי לאחר שנולד לו ילד (לא בן זוג של יולדת/סטודנטית שילדה), אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה זכאי.

(נא לסמן את ההתאמות המבוקשות) :

ד. בן זוג סעיף ח' בנוהל הורות

(נא לסמן את ההתאמות המבוקשות) :

דלג לתוכן